Administrátorský tým hry

Současný administrátoři:

Jackins Novakov SZ Profile
Hlavní Administrátor hry, Autor hry, Vývojář hry, Správce hry
Pravomoce:

 • Kompletní správa serveru
 • Kompletní správa hry
 • Vývoj hry
 • Koordinace administrátorského týmu
 • Marketing (dohody i smlouvy všech reklam fóra)
 • Schvalování nových prvků (po dohodě)
 • Správa členů
 • Dohled nad administrátory
 • Reklamní kampaň YouTube
 • Koordninace adminů
 • Přijímaní nových adminů (po dohodě)
 • Řízení fóra
 • Správa členů
 • Vývojář

Hlavní náplň práce: kontrola administrátorů, ať už stavajících tak budoucích.

Katarina Camelia Alexandra Ritter
Administrátorka hry
Pravomoce:

 • Obecná správa hry
 • Učitelka nováčků
 • Fyzická připravenost a přehled posádky
 • Velitelka tělocvičny
 • Velitelka SGA-4

Hlavní náplň práce: zajištění bezproblémového chodu hry a fyzická přípravenost členů expedice.

Tyr Anasazi
Administrátor hry
Pravomoce:

 • Učitel nováčků
 • Dohled nad střeleckou připraveností a vybaveností posádky
 • Velitel střelnice
 • Zástupce velitele tělocvičny

Hlavní náplň práce: zajištění bezproblémového chodu hry a střelecká přípravenost členů expedice.

Celý AT
Po vzájemné konzultaci
Pravomoce:

 • Dohled nad příběhem (posouvání děje, nesrovnalosti s časovou osou)
 • Zapojení cizích ras do příběhu
 • Vymýšlení nových prvků do hry

Bývalý administrátoři:

Jackins Novakov
Autor hry, Zástupce Hlavního admina, Vývojář, Správce
Pravomoce:

 • Kompletní správa serveru
 • Kompletní správa hry
 • Vývoj hry
 • Koordninace adminů (v nepřítomnosti Hlavního Admina)
 • Marketing (dohody i smlouvy všech reklam fóra)
 • Schvalování nových prvků (po dohodě)
 • Správa členů
 • Velitel Atlantídy

Hlavní náplň práce: správa hry a všech jejích prvků, které jsou potřebné k chodu serveru i hry samotné.

Kris Wine
Administrátorka hry (Grafička)
Pravomoce:

 • Grafika hry (vzhled + nášivky)
 • Výroba reklamní kampaně hry

Hlavní náplň práce: grafická podoba hry, spolupráce na reklamě hry.