Pravidla hry

1. Registrace

1.1. – Každý hráč, svou registrací souhlasí s pravidly tohoto fóra a zavazuje se k jejich dodržování.
1.2. – Veskeré loginy jsou majetkem hry a každému hráči jsou pouze propůjčeny, proto je nutné dorzovat níže uvedené pravidla, pokud tak neučiníte může vám být účet odebrán.
1.3. – Přísný zákaz mít více jak 1 účet.
1.4. – Hráčův nick nesmí obsahovat rasisitické, erotické, vulgární nebo jinak nevhodné znaky či náznaky. To samé platí i o hráčově avataru a veřejném projevu. Dále se hráč nesmí vydávat za nikoho jiného, např. administrátora hry. Trestem může být smazání hráče, případně ban.
1.5. – Prosím, dávejte si normální pozemská jména (nemusí to být stejné jako máte nicky [a obráceně], ale aby jste pak do karty napsali: Jméno: Atrpax apod….)
1.6. – Skutečné postavy ze seriálů smějí mít pouze ti, kdo jsou admini nebo globální moderátoři. Všechny určuje Port Samtron.
1.7. – Pokud se rozhodnete hrát, zapište se sem abychom vás mohli zařadit.
1.8. – Když se vám tato hra nezalíbí, tak mi pošlete SZ nebo Portu Samtronovi.

2. Obsah

2.1. – Zákaz vulgarity, eroticky, nacisticky, rasisticky, nebo podobným způsobem zaměřeny texty, popřípadě webová adresa s touto tématikou. Za porušení tohoto bodu bude okamžitě smazán login. Po opakované činnosti bude zablokovaný přístup do hry, popř. na server !!!
2.2. – Adminé si vyprošují jakékoliv vulgární útoky na svou osobu.
2.3. – Pro zvlášť hrubé porušení pravidel 2.1 a 2.2., si vyhrazuji předat IP adresu hráče, díky které může Policie České republiky vypátrat kohokoliv připojeného i přes proxy servery apod. Tímto se adminé brání jakýmkoliv urážkám a pomluvám a kdykoliv mohou tuto IP adresu předat Policii ČR v případě, že chování hráče poruší kterýkoliv zákon ČR a tím se vystavuje trestnímu stíhání.

3. Systém hry

3.1. – Snažte se psát delší logy, kterými pokud možno posunete děj
3.2. – Když chcete psát delší log, napište „PÍŠU“. Ostatní musí počkat do zveřejnění, pokud log dotyčného nebo čekajícího bude navazovat na sebe.. Maximální doba je 24 hodin (po domluvě, pokud to bude potřeba se dá lhůta prodloužit). Pro nepochopení pište nějakemu z Aktivních Adminů.
3.3. – Ve válce má velitel a zástupce velitele (od hodnosti Kapitána) právo udělit tresty přímo na bojišti, včetně uspořádání vojenského soudu, odsouzený a vykonaní trestu podla armádních zákonů tak jek je třeba. Při závažných porušeních je povolený i trest smrti.(Ovšem musí být řádně vysvěleno!!!)
3.4. – Dodržujte pokyny zkušenějších a nadřízených hráčů.
3.5. – Když se vám v misi řekne, jděte tam, tak tam půjdete, jinak se vystavujete postihu za neuposlechnutí rozkazu (postihy viz níže)
3.6. – Nedělejte ze sebe superhrdiny. Od toho tu jsou Admini.
3.7. – Hráč smí být v jeden herní okamžik pouze na jednom místě (S jedinou vyjímkou, a to že vaše chování v logích vás nesmí ohrozit na životě nebo jakým koliv způsobem zranit; další vyjímku tvoří střelnice a tělocvična, které jsou z těchto důvodů zakázany). To znamená, že když jste na misi s Teamem, nemůžete zároveň psát do střelnice a tělocvičny, kde je možnost že by jste se nějakým způsobem zranily.
3.8. – Pokaždé misi napíše velitel mise hlášení o průběhu. Hlášení se budou archivovat a narozdíl od misí se nebudou mazat… Mise se budou mazat až budou hodně staré.
3.9. – V prípadě, že víte, že vaše neúčast bude delší než 3 dny, napíšete sem oznámení (udání důvodu, je na vás)
3.10. – Hráč je povinen, primárně přispívat do svého stanoviště, až potom do spin-offů

4. Ocenění

4.1. – V případě příkladné pomoci nad rámec hry, vám bude uděleno vyznamenání, nebo povýšení
4.2. – V případě příkladné aktivity na misi, nebo na stanovišti, budete povýšen (žádost o povýšení může podat pouze velitel týmu, ve kterém sloužíte, popřípadě udílí velitel stanoviště sám)
4.3. – Nelze se dožadovat jakých koliv poct (vyznamenání, povýšení), pokud nejste na povýšení navržen
4.4. – V průběhu mise, pokud budou vaše logy kvalitní, můžete získat i zvýšení Licence střelby či Boje

5. Tresty

5.1. – Pokud neuposlechnete rozkaz nadřízeného velitele, budete potrestán. Při prvním neuposlechnutí, dostanete slovní domluvu, při opakovaném neuposlechnutí, budete degradován. Rozhoduje velitel stanoviště, kterému může dotčený důstojník, nebo vyšší poddůstojník, podat žádost. Konečné rozhodnutí je na veliteli základny a nelze se na toto rzhodnutí odvolat.
5.2. – Pokud díky vašemu chování ohrozíte tým na misi, popřípadě celé stanoviště, budete poptrestán, dle uvážení velitele stanovište, nejčastěji však degradací a vyloučením z týmu, možná i ze stanoviště. Pro znovupřijetí, musíte podat vysvětlení vašeho nevhodného chování. O přijetí rozhoduje velitel základny a nelze se proti jeho rozhodnutí odvolat.
5.3. – V případě pasivní účasti na foru, budete potrestán degradací o jeden hodnostní stupeň, popřípadě vám může být odebrána Licence střelby či Boje. Po splnění aktivního období, vám budou vaše dosažené úspěchy navráceny
5.4. – V případě dlouhodobě neomluvené neaktivity, budete vyzváni emailem o podání vysvětlení
5.5. – Pokud do týdne nepodáte vysvětlení, budete váš účet deaktivován
5.6. – V případě, že ani do měsíce, nepodíte vysvětlení, bude váš účet smazán
5.7. – Pokud nebudete aktivní na svém stanovišti, bude vám odepřen přístup do různých spin-off částí fora. V případě rozhodnutí velitele stanoviště, můžete být za toto porušení ze stanoviště vyloučen.

6. Autorská práva

6.1. – Na veškerý obsah, tedy i struktura fora a systém, se vztahuje autorský zákon, proto jediným majitelem tohoto fora jsou zakladatelé.
6.2. – Je zakázan kopírovat jakékoliv texty, grafické prvky, bez svolení majitelů fora
6.3. – V případě porušení pravidel 7.1. a 7.2. budou uskutečněny kroky, k nápravě

Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se na ADMIN team
Majitelé hry si vyhrazují právo pravidla, kdykoliv měnit.