Stránka 1 z 1

Pravidlo 5. - (Tresty)

PříspěvekNapsal: stř 23. zář 2015 13:48:07
od Keamy
Pravidlo 5. - (Tresty)5.1. - Pokud neuposlechnete rozkaz nadřízeného velitele, budete potrestán. (Při prvním neuposlechnutí, dostanete slovní domluvu, při opakovaném neuposlechnutí, budete degradován. Rozhoduje velitel stanoviště, kterému může dotčený důstojník, nebo vyšší poddůstojník, podat žádost. Konečné rozhodnutí je na veliteli základny a nelze se na toto rozhodnutí odvolat.)
5.2. - Pokud díky vašemu chování ohrozíte tým na misi, popřípadě celé stanoviště, budete poptrestán, dle uvážení velitele stanovište, nejčastěji však degradací a vyloučením z týmu, možná i ze stanoviště. Pro znovupřijetí, musíte podat vysvětlení vašeho nevhodného chování. O přijetí rozhoduje velitel základny a nelze se proti jeho rozhodnutí odvolat.
5.3. - V případě pasivní účasti na foru, budete potrestán degradací o jeden hodnostní stupeň, popřípadě vám může být odebrána Licence střelby či Boje. Po splnění aktivního období, vám budou vaše dosažené úspěchy navráceny
5.4. - V případě dlouhodobě neomluvené neaktivity, budete vyzváni emailem o podání vysvětlení
5.5. - Pokud do měsíce nepodáte vysvětlení, budete váš účet deaktivován
5.6. - V případě, že ani do tří měsíců, nepodíte vysvětlení, bude váš účet smazán
5.7. - Pokud nebudete aktivní na svém stanovišti, bude vám odepřen přístup do různých spin-off částí fora. V případě rozhodnutí velitele stanoviště, můžete být za toto porušení ze stanoviště vyloučen.